Sułek, A. (2021). Lament nad Izbicą: Rafał Hetman, Izbica, Izbica [Antoni Sułek] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 685-692. https://doi.org/10.32927/zzsim.904