Engelking, B. (2023). Ucieczki od stygmatyzacji, zamknięcia, głodu i śmierci. Żydzi w Warszawie w latach okupacji. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 48-85. https://doi.org/10.32927/zzsim.931