Datner, H. (2023). Wiedza nieumiejscowiona: Jak (nie) uczyć o Zagładzie w XXI wieku? Recenzja: Wiedza (nie)umiejscowiona. Jak uczyć o Zagładzie w Polsce w XXI wieku?, wstęp i red. Katarzyna Liszka, Kraków: Universitas, 2021, 302 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 685-696. https://doi.org/10.32927/zzsim.983