Kowalska-Leder, J. (2023). Recenzja: Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939–2019). Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, t. 1–2, red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2021, 672 s. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 709-717. https://doi.org/10.32927/zzsim.986