GRABOWSKI, J. . Havi Dreifuss, Relations between Jews and Poles During the Holocaust. The Jewish Perspective, Jerusalem: Yad Vashem, 2017, 304 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, [S. l.], n. 14, p. 679-682, 2018. DOI: 10.32927/ZZSiM.104. Disponível em: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/104. Acesso em: 26 luty. 2024.