KURZ, I. Ten obraz jest trochę straszliwy”. Historia pewnego filmu, czyli naród polski twarzą w twarz z Żydem. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, [S. l.], n. 4, p. 466-483, 2008. DOI: 10.32927/ZZSiM.283. Disponível em: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/283. Acesso em: 31 mar. 2023.