PERSAK, K. Co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom? O książce Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej . Zagłada Żydów. Studia i Materiały, [S. l.], n. 16, p. 761-791, 2020. DOI: 10.32927/ZZSiM.655. Disponível em: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/655. Acesso em: 18 paź. 2021.