LIBIONKA, D. Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, [S. l.], n. 16, p. 278-213, 2020. DOI: 10.32927/ZZSiM.684. Disponível em: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/684. Acesso em: 27 maj. 2024.