Schnepf-Kołacz, Zuzanna. 2010. „In a Ciechania Presbytery The Story of Saving Zofia Trembska. A Case Study”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr Holocaust Studies and Materials (listopad):363-83. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.137.