Grabowski, Jan. 2010. „Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant Konspiratorem. Szesnaście Lat Na Muszce Gestapo I Bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen Years on a Sight of Gestapo and State Security]”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr Holocaust Studies and Materials (listopad):483-89. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.144.