Grabowski, Jan. 2005. „Polscy zarządcy Powierniczy majątku żydowskiego - Zarys Problematyki.”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 1 (grudzień):253-60. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.161.