Krzywiec, Grzegorz. 2019. „O Faszyzmie W Wersji Polskiej I Jego Nieoczywistych Dziejach Raz Jeszcze (na Marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny)”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 15 (grudzień):633-52. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.26.