Odrzywołek, Katarzyna, i Piotr Trojański. 2015. „Dzieci Teheranu – Od mrozów Syberii Do słońca Palestyny. Rola Delegatur Ambasady RP W ZSRR I Armii Gen. Andersa W Ratowaniu Dzieci żydowskich”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 11 (grudzień):144-72. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.467.