Ferenc-Piotrowska, Maria. 2015. „«Ma Ono Na Twarzy Grymas dojrzałego I Gorycz Pokrzywdzonego […] – Nie Ma dzieciństwa». Przemiany ról Dzieci W Rodzinie W Getcie Warszawskim”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 11 (grudzień):347-76. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.476.