Sitarek, Adam. 2012. „W Obliczu «trudnej konieczności». Administracja żydowska Getta łódzkiego Wobec Wsiedleń Żydów Z Rzeszy I Protektoratu (październik–listopad 1941 r.)”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 8 (grudzień):331-47. https://doi.org/10.32927/zzsim.692.