Janczewska, Marta. 2010. „Jak Blisko można podejść Do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W Poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 6 (grudzień):311-14. https://doi.org/10.32927/zzsim.743.