Mazurek, Jerzy, i Alina Skibińska. 2013. „“Barwy Białe” on Their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army Against the Jews”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr Holocaust Studies and Materials (luty):433-80. https://doi.org/10.32927/zzsim.827.