Leociak, Jacek, Adam Mazur, i Artur Żmijewski. 2021. „«Berek Jest głosem O Niemocy Wobec okrucieństwa; Pragnieniem, by Zagłada Się Nie wydarzyła». Z Arturem Żmijewskim Rozmawiają Jacek Leociak I Adam Mazur”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 17 (grudzień):606-18. https://doi.org/10.32927/zzsim.897.