Engelking, Barbara. 2023. „Ucieczki Od Stygmatyzacji, zamknięcia, głodu I śmierci. Żydzi W Warszawie W Latach Okupacji”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 18 (marzec):48-85. https://doi.org/10.32927/zzsim.931.