Journal, E. i Grabowski, J. (2010) „From the editors”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 7-8. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/119 (Udostępniono: 2kwiecień2023).