Zaremba, M. (2010) „Szaber Frenzy”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 173-203. doi: 10.32927/ZZSiM.124.