Krzywiec, G. (2010) „A Polish Weininger? The Case of Julian Unszlicht (1883–1953)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 227-243. doi: 10.32927/ZZSiM.126.