Grabowski, J. (2010) „Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen years on a sight of Gestapo and State Security]”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (Holocaust Studies and Materials), s. 483-489. doi: 10.32927/ZZSiM.144.