Leociak, J. (2005) „ Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (1), s. 11-31. doi: 10.32927/ZZSiM.145.