Skibińska, A. i Petelewicz, J. (2005) „Udział Polaków w zbrodniach na Żydach na prowincji regionu Świętokrzyskiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (1), s. 114-147. doi: 10.32927/ZZSiM.151.