Gutman, I. i Engelking, B. (2005) „O tym jak z wewnątrz warszawskiego getta patrzono na stronę aryjską z profesorem Izraelem Gurmanem rozmawia Barbara Engelking”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (1), s. 230-233. doi: 10.32927/ZZSiM.156.