Grabowski, J. (2005) „Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (1), s. 253-260. doi: 10.32927/ZZSiM.161.