Schnepf-Kołacz, Z. (2006) „Losy pracowników niemieckiej gadzinówki «Nowy Kurier Warszawski» w świetle powojennych procesów z dekretu sierpniowego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 132-159. doi: 10.32927/ZZSiM.183.