Koźmińska-Frejlak, E. (2006) „Świadectwo milczenia…Rozmowa z Jerzym Lewińskim, byłym funkcjonariuszem Służby Porządkowej getta warszawskiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 245-279. doi: 10.32927/ZZSiM.189.