Molisak, A., Krawczyńska, D. i Ubertowska, A. (2006) „WRÓBEL Józef, Miara cierpienia: o pisarstwie Adolfa Rudnickiego, Molisak Alina, Judaizm jako los: rzecz o Bogdanie Wojdowskim; Krawczyńska Dorota, Własna historia Holocaustu: o pisarstwie Henryka Grynberga”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (2), s. 501-506. doi: 10.32927/ZZSiM.207.