Goldbaum Tarabini Fracapane, . S. (2007) „Zagłada w Danii: kwestia badań i pamięci”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (3), s. 156-177. doi: 10.32927/ZZSiM.227.