Kopciowski, A. (2007) „Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (3), s. 178-207. doi: 10.32927/ZZSiM.228.