Polit, M. i Kuć, A. (2007) „Apokryf pod tytułem «Josl Rakower mówi do Boga». Na marginesie artykułu Michała Borwicza”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (3), s. 295-300. doi: 10.32927/ZZSiM.237.