Kichlewsky, A. (2007) „Omówienia najnowszej literatury na temat Zagłady Żydów: Francja”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (3), s. 451-457. doi: 10.32927/ZZSiM.257.