Krzyżanowski, Łukasz . (2019) „«To było między pierwszą a drugą». Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 r.”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 409-445. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.17.