Grabowski, J. (2008) „Ratowanie Żydów za pieniądze – przemysł pomocy”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (4), s. 81-109. doi: 10.32927/ZZSiM.268.