Kurz, I. (2008) „Ten obraz jest trochę straszliwy”. Historia pewnego filmu, czyli naród polski twarzą w twarz z Żydem”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (4), s. 466-483. doi: 10.32927/ZZSiM.283.