Szaynok, B. (2008) „Sine ira et studio. Wspomnienie o Krystynie Kersten”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (4), s. 559-562. doi: 10.32927/ZZSiM.286.