Phayer, M. (2009) „ «Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą». Polityka Watykanu wobec Zagłady – ciągłość czy zmiana?”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (5), s. 70-103. doi: 10.32927/ZZSiM.304.