Szaynok, B. (2009) „«Tuż po Zagładzie». Kościół wobec problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (5), s. 128-148. doi: 10.32927/ZZSiM.309.