Janczewska, M. (2009) „Perec Opoczyński, Reportaże z getta warszawskiego”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (5), s. 548-551. doi: 10.32927/ZZSiM.345.