Czubala, D. (2017) „Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (13), s. 203-229. doi: 10.32927/ZZSiM.357.