Sitarek, A. (2017) „«Zaprowiantowanie obozu jest podobno wzorowe…» Wiedza więźniów getta łódzkiego na temat ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (13), s. 325-341. doi: 10.32927/ZZSiM.362.