Majewska, J. (2017) „„Świadek zeznał, co następuje. ” Protokoły przesłuchania polskich pracowników kolei pracujących na stacjach w okolicy obozów akcji «Reinhardt»”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (13), s. 449-511. doi: 10.32927/ZZSiM.367.