Krzywiec, G. . (2019) „O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny)”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 633-652. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.26.