Bartoś, T. . (2019) „W jedności siła – złego. O etycznych konsekwencjach monoteizmów”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (15), s. 665-686. doi: 10.32927/ZZSiM.2020.15.28.