Kowalska-Leder, J. (2016) „«Coraz to nowe żądania, coraz to nowe grymasy» – relacja władzy i podporządkowania między Polakami a Żydami w kryjówkach po aryjskiej stronie”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (12), s. 209-241. doi: 10.32927/ZZSiM.413.