Swałtek-Niewińska, D. (2016) „Salomon Greiwer i Warsztaty Miejskie w Bochni”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (12), s. 242-261. doi: 10.32927/ZZSiM.415.