Bartoś, T. (2016) „Wybaczyć”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (12), s. 459-460. doi: 10.32927/ZZSiM.430.