Odrzywołek, K. i Trojański, P. (2015) „Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (11), s. 144-172. doi: 10.32927/ZZSiM.467.